Informationsblad

Under året delar vi ut ett informationsblad till samtliga i föreningen. Bladet kallas för Vinkelbodabladet och innehåller kortfattad aktuell information.

Vinkelbodabladet 2024-1


Vinkelbodabladet 2023-2
Vinkelbodabladet 2023-1


Vinkelbodabladet 2022-3
Vinkelbodabladet 2022-2
Vinkelbodabladet 2022-1

Vinkelbodabladet 2021-4
Vinkelbodabladet 2021-3
Vinkelbodabladet 2021-2
Vinkelbodabladet 2021-1

Vinkelbodabladet 2020-3
Vinkelbodabladet 2020-2
Vinkelbodabladet 2020-1

Vinkelbodabladet 2019-3
Vinkelbodabladet 2019-2
Vinkelbodabladet 2019-1

Vinkelbodabladet 2018-3
Vinkelbodabladet 2018-2
Vinkelbodabladet 2018-1

Vinkelbodabladet 2017-2
Vinkelbodabladet 2017-1