Kontakt

Växel: 0586 – 362 90
Epost: hsb@hsbkarlskoga.se

Personal

Johan Röjare
VD / Ledningsgrupp
Malin Sandberg
Ekonomichef / Ledningsgrupp
Linda Wahlström
Vice VD / Ekonomi / Ledningsgrupp
Jessica Ek
Redovisning
Eva Sandwall
Redovisning
Melissa Chiew
Redovisning
Lise-Lotte Hermansson
Medlemsservice
Terese Arleij
Medlemsservice / Redovisning
Kent Johansson
Felanmälan för boende i HSB Group

Karta

Du vet väl att vi även har 159 hyresobjekt?

Läs mer