Kontakt

Växel: 0586 – 362 90
Epost: hsb@hsbkarlskoga.se

Personal

Johan Röjare
VD / Ledningsgrupp
Malin Sandberg
Ekonomichef / Ledningsgrupp
Linda Wahlström
Vice VD / Ekonomi / Ledningsgrupp
Jessica Ek
Redovisning
Eva Sandwall
Redovisning
Melissa Chiew
Redovisning
Liselotte Hermansson
Medlemsservice

Karta

Styrelse

Ordförande:
Per-Anders Johansson

Ledamöter:
Per-Erik Forsmark
Karolina Amnå
Niklas Karlsson
Per Cavallie
Marianne Karlsson
Margareta Karlsson
Sixten Österlund

Valberedare och revisorer

Valberedare
Torbjörn Melin, sammankallade
Ingrid Lauri
Lars Ekström

Föreningsgranskare
Rasmus Nordwall

Du vet väl att vi även har 159 hyresobjekt?

Läs mer