Andrahandsuthyrning

Du som hyr en lägenhet med förstahandsavtal har möjlighet att hyra ut den i andrahand. Det betyder att du upplåter din lägenhet till någon annan person som kan använda lägenheten självständigt. Du måste ha HSB Karlskoga-Degerfors tillstånd för att göra detta.

För att få tillstånd krävs bland annat att du har beaktansvärt skäl för uthyrning samt att uthyrningen är tidsbegränsad. Om tillstånd saknas från HSB Karlskoga-Degerfors och lägenheten hyrs ut i andrahand är hyresrätten förverkad och både hyresgästen och andrahandshyresgästen riskerar att förlora sitt hyreskontrakt.

Skriftlig ansökan

Fyll i ansökan, blankett ”Ansökan om andrahandsupplåtelse av lägenhet” samt bifoga intyg som styrker ditt beaktansvärda skäl. Ansökan skickas därefter till HSB Karlskoga-Degerfors som gör en bedömning om andrahandsuthyrningen kan beviljas.

Beaktansvärt skäl

I ansökan om andrahandsuthyrningen måste styrkas att det finns beaktansvärda skäl till uthyrningen. Beaktansvärda skäl kan vara:

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller i utlandet. För att tillfälligt arbete eller studier på annan ort ska utgöra beaktansvärt skäl för uthyrning bör orten ligga bortom, vad man kan anses utgöra ett normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka 10 mil och en restid som överstiger 1,5 timmar per dag, enkel väg. Skälet ska styrkas med intyg från arbetsgivare eller studieintyg.
  • Ålder eller sjukdom. Hyresgästen kan om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom, ansöka om andrahandsuthyrning av sin lägenhet.
  • Särskilda familjeförhållande. Skäl för andrahandsuthyrning kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. Skälet ska styrkas med bifogat personbevis för den sammanboende personen.

Hyrestid

HSB Karlskoga-Degerfors godkänner andrahandsuthyrning av din lägenhet i max två (2) år, ett (1) år i taget. Efter ett (1) år så får du skicka in en ny ansökan med intyg som prövas.

Vid särskilda familjeförhållande, provbo i ett parförhållande, godkänner vi max ett (1) år, sex (6) månader i taget. Efter sex månader så får du skicka in en ny ansökan med intyg som prövas.

Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att få ta över förstahandshyreskontraktet.

Ansvar

Som förstahandshyresgäst ansvarar du gentemot HSB Karlskoga-Degerfors för din andrahandshyresgäst. Det uppkommer aldrig något hyresförhållande mellan hyresvärd och andrahandshyresgästen.

Det innebär att förstahandshyresgästen ansvarar för:

  • Att hyran betalas i tid.
  • Eventuella skador i lägenheten.
  • Att inga störningar i boendet förekommer.

Hyran

I princip kan du inte ta ut mer i hyra än vad du själv betalar. Viss ersättning för möblemang och husgeråd är godkänt. Uttagen hyresnivå kan prövas av Hyresnämnden. Om du tagit ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig.

Hemförsäkring

Se till att både du och andrahandshyresgästen har tecknad hemförsäkring.

Blanketter

Blanketter finns på sidan dokument.

Du vet väl att vi även har 159 hyresobjekt?

Läs mer