Ordningsregler i HSBs hyresfastigheter

Det finns både skrivna och oskrivna regler om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Här har vi samlat några gyllene regler för ett trivsamt boende och god grannsämja.

Balkonglådor

Av säkerhetsskäl ska balkonglådor sättas upp på balkongräckets insida.

Bilar

Gårdar och promenadvägar i vårt bostadsområde är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för de boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflyttning, då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande saker.

  • Parkera endast på anvisade platser.
  • Tvätta inte bilen på gatan eller gården utanför ditt hus. Det stör kringboende och förstör naturen eftersom tvättvattnet rinner ut i dagbrunnar.

Önskar du garage eller p-plats?

Kontakta oss på 0586 – 362 90.

Brandvarnare

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar.

Om du saknar eller inte har en fungerande brandvarnare kontaktar kontoret på 0586 – 362 90.

Grillning

Av brandsäkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen.

Hemförsäkring

Den som står för hyreskontraktet är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Du måste själv teckna hemförsäkring för din lägenhet.

Husdjur

Om du har husdjur är du fullt ansvarig för det. Låt inte ditt husdjur störa omgivningen. Husdjur ska vara kopplade utomhus. Plocka upp efter hunden när du rastar den. Tänk även på att lösgående katter ofta förorenar sandlådorna. Mata inte herrelösa katter utomhus i bostadsområdet. Matrester lockar till sig råttor och möss.

Ormar, spindlar och andra exotiska djur är inga lämpliga husdjur i ett hyreshus.

Oljud

Med kvällens lugn kan vardagliga ljud bli tydliga och störande. Oavsett tid på dygnet har du inte rätt att spela musik så högt att andra störs. Visa extra hänsyn mellan kl. 22.00 och 8.00.

Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest. Var dessutom lyhörd om dina grannar klagar under festens gång. Om du upplever en granne som störande, ta i första hand gärna själv kontakt med berörd person. Om detta känns obekvämt, kan du vända dig direkt till oss på HSB Karlskoga-Degerfors.

Ordning i allmänna utrymmen

HSB Karlskoga-Degerfors ansvarar för ordning och städning i entréer, trapphus och utomhus på våra gårdar. Din medverkan är nödvändig för både trivsel och säkerhet.

I entrén eller i trapphuset får inga föremål förvaras. Att göra det medför stor brandrisk, försvårar utrymning om det brinner och förhindrar trappstädning. Framkomligheten och brandsäkerheten kommer alltid i första hand.

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur i lägenheten är du skyldig att omgående kontakta HSB Karlskoga-Degerfors på 0586 – 362 90. Skadedjur kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och bli ett stort problem för många boende.

Skadegörelse

Klotter och förstörelse ska anmälas till HSB Karlskoga-Degerfors. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra skadegörelse och nedsmutsning av alla dess slag.

Anmälan görs till HSB Karlskoga-Degerfors på 0586 – 362 90.

Sopor

Hyresgästen ansvarar för att hushålls- och grovsopor sorteras och slängs på anvisade platser. Skrymmande grovsopar, såsom möbler lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Sopor i andra utrymmen är förbjudet och hyresgästen debiteras för bortforsling.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i hyresfastigheten såsom trapphus, hissar, källare och tvättstugor. Släng inte heller fimpar från balkongen eller utanför porten.

Notera att några av HSB Karlskoga-Degerfors fastigheter är helt rökfria. Bor du i en sådan är det inte tillåtet att röka någonstans i fastigheten eller på tomten.

Tvättstugor

I hyran ingår tillgång till gemensam tvättstuga. Bokning av tvättstugan görs på bokningstavlorna som finns i varje tvättstuga. Grundregeln är att lämna tvättstugan i det skick du vill ha den när du själv skall tvätta. Håll rent och snyggt, så blir det inga problem.

Du vet väl att vi även har 159 hyresobjekt?

Läs mer