Tjänster

HSB tillhandahåller ett komplett serviceutbud till bostadsrättsföreningarna bl a

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Budget
  • Finansiering
  • Utbetalningar
  • Hyres- och avgiftsuppbörd
  • Samordning av inköp
  • 20% rabatt på hyrsläp via OK/Q8

 

Är du intresserad? Kontakta Johan: