Revisor

Peter Rosengren född 1966, Auktoriserad revisor, Lorka Revision AB.