Uppsägning och avflyttning

Följ anvisningarna under rubrikerna till vänster vid en eventuell uppsägning och avflyttning. Observera att detta gäller HSB Karlskoga-Degerfors hyresgäster.

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du till exempel vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. Uppsägningen ska skrivas under av samtliga hyresgäster som står på hyresavtalet.

Det går även bra att skriva en egen uppsägning. Ange alltid telefonnummer och ny adress så att vi lätt kan nå dig.

När uppsägningen kommit HSB Karlskoga-Degerfors tillhanda skickar vi en skriftlig bekräftelse på uppsägningen.

Tänk på att avsluta/flytta dina abonnemang som gäller el, internet, telefon samt hemförsäkring. Kontakta dina leverantörer/operatörer och försäkringsbolag för mer information.

Blankett för uppsägning finns vid våra dokument.

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsfall gäller en (1) månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom en (1) månad från dödsdatumet. I annat fall är det tre (3) månader som gäller.

Dödsboet ska säga upp hyresavtalet och bifoga ett dödsfallsintyg. Kontakta Skatteverket gällande intyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du ta kontakt med HSB Karlskoga-Degerfors för att skriva om hyresavtalet.

Visning av lägenhet under uppsägningstiden

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Tid för visning görs upp mellan hyresgästen och HSB.

HSB Karlskoga-Degerfors kommer att lämna ut ditt telefonnummer för att underlätta kontakten mellan er och den presumtiva nya hyresgästen för visning av lägenheten.

Besiktning och avflyttning

Avflyttning hyresgäst och HSB bovärd gör upp tid för besiktning av lägenheten i god tid innan avflyttning ska ske.

Om inget annat har gjorts upp mellan hyresgästen och HSB ska lägenheten lämnas senast klockan 12.00 dagen efter den dag hyreskontraktet upphör att gälla. Är detta en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

Vid besiktningen

Vid besiktningen ska lägenheten vara tömd och städad. Tänk på att tillhörande uteplats/balkong och förråd ska vara tömda och städade. Grov avfall så som gamla möbler, tv-apparater, färgburkar, kemikalier, lysrör med mera ska du lämna på kommunens återvinningscentral. All utrustning som tillhörde bostaden (dörrar, skåp, hatthyllor med mera) måste finnas i bostaden vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på bostaden kan du bli ersättningsskyldig.

Slutstädning

Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras en städavgift.

Nyckelavlämning

Om slutbesiktning samt slutstädning är utan anmärkning skiftas nycklarna vid besiktningen.

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Om inte samtliga nycklar kan återlämnas kan du bli skyldig att betala vad det kostar för HSB Karlskoga-Degerfors att byta lås.

Om inget annat görs upp mellan hyresgästen och HSB lämnas nycklarna senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet löpt ut.

Du vet väl att vi även har 159 hyresobjekt?

Läs mer