Om

HSB är uppbyggd som en federation med självständiga organisationer i tre led.
Det första ledet består av bostadsrättshavarna som är medlemmar i respektive bostadsrättsförening.
Det andra ledet består av 29 regionala HSB-föreningar. HSB-föreningarnas medlemmar är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavarna och de bosparande medlemmarna.
Det tredje ledet, HSB Riksförbund, är den nationella nivån, där HSB-föreningarna är medlemmar.

Tjänster

HSB tillhandahåller ett komplett serviceutbud till bostadsrättsföreningarna bl a

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Budget
  • Finansiering
  • Utbetalningar
  • Hyres- och avgiftsuppbörd
  • Samordning av inköp
  • 20% rabatt på hyrsläp via OK/Q8

 

Är du intresserad? Kontakta Johan:

 

Kontakt

Kontakt

Växel: 0586 - 362 90
Epost: hsb@hsbkarlskoga.se

Personal


Johan Röjare
VD / Ledningsgrupp
Malin Sandberg
Ekonomichef / Ledningsgrupp
Linda Wahlström
Ekonomi / Ledningsgrupp
Jessica Ek
Ekonomi / Bokföring
Anna-Karin Westman
Bokföring
Eva Sandwall
Bokföring
Melissa Chiew
Bokföring
Liselotte Hermansson
Medlemsservice

Karta

Styrelse

Ordförande:
Per-Anders Johansson

Ledamöter:
Per-Erik Forsmark
Stig Edenvik
Niklas Karlsson
Åsa Kahlin
Marianne Karlsson
Anders Nordin

Valberedare och revisorer

Valberedare
Torbjörn Melin, sammankallade
Ingrid Lauri
Lars Ekström

Föreningsgranskare
Rasmus Nordwall