Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning i HSB Karlskoga-Degerfors:

  • Per-Anders Johansson född 1977, ledamot, närvarat vid 11 av 11 styrelsemöten, sitter som HSB ledamot i fyra bostadsrättsföreningar, yrkesverksam.
  • Per-Erik Forsmark född 1939, ledamot, närvarat vid 9 av 11 styrelsemöten, sitter som HSB ledamot i två bostadsrättsföreningar, pensionär.
  • Sixten Österlund född 1962, ledamot, närvarat vid 10 av 11 styrelsemöten, sitter som HSB ledamot i tre bostadsrättsföreningar, yrkesverksam.
  • Marianne Karlsson född 1961, ledamot, närvarat vid 11 av 11 styrelsemöten, sitter som HSB ledamot i två bostadsrättsföreningar, yrkesverksam.
  • Niklas Karlsson född 1968, ledamot, närvarat vid 9 av 11 styrelsemöten, sitter som HSB ledamot i tre bostadsrättsföreningar, yrkesverksam.
  • Margareta Karlsson född 1942, ordförande, närvarat vid 10 styrelsemöten under hösten 2022.
  • Per Cavallie född 1957, invald som ledamot, närvarat vid 10 av 11 styrelsemöten, sitter som HSB ledamot i fyra bostadsrättsföreningar, yrkesverksam.
  • Karolina Amnå född 1987, invald som ledamot, närvarat vid 11 av 11 styrelsemöten, sitter som HSB ledamot i tre bostadsrättsföreningar, yrkesverksam.