Välkommen till BRF Styrelse

Vår styrelse består av;

Ordförande Anki Alexandersson
Tel: 073-643 71 25

Sekreterare Lena Johansson
Tel: 070-546 40 98

Ledamot Ingemar Olofsson
Tel: 070-635 06 46

Ledamot Jonna Tikkanen
Tel: 070-646 96 22

Ledamot Elisabeth Westerlund
Tel: 070-572 70 28

Ledamot Mathz Björn
Tel: 070-750 50 20