Välkommen till BRF Styrelse

Vår styrelse består av;

Ordförande Hans-Eric Westerlund
Tel: 076-8039363

Sekreterare Lena Johansson
Tel: 070-546 40 98

Ledamot Ingemar Olofsson
Tel: 070-635 06 46

Ledamot Inger Magnusson
Tel: 070-2039655

Ledamot Elisabeth Westerlund
Tel: 070-572 70 28

Ledamot Mathz Björn
Tel: 070-750 50 20

Ledamot Björn Persson
Tel:

Ledamot Marianne Brunzell

Tel: 070-3742760