Medlemsblad

K-märkt

K-märkt, som gjordes för första gången redan 1981, utkommer med 3-4 nummer per år och skickas hem till alla medlemmar i Rosendals förening.

2024

K-märkt 2024 nr 1

K-märkt 2024 nr 2

2023

K-märkt 2023 nr 1

K-märkt juni 2023 nr 2

K-märkt 2023 nr 3

K-märkt 2023 nr 4

2022

K-märkt 2022 nr 1

K- märkt 2022 nr 2

K-märkt 2022 nr 3

K-märkt 2022 nr 4

2021

K-märkt 2021 nr 1
K-märkt 2021 nr 2

2020

K-märkt 2020 nr 1
K-märkt 2020 nr 2
K-märkt 2020 nr 3