Släpkärra

Släpkärra finns att hyra för medlemmar. 50kr/dygn

Kärran hyrs ut till enbart medlemmar i Brf Rosendal.

Kontakta visevärden för bokning

Lars Rylin
Mobil: 0705407445
E-post: vicevard.brfrosendal@gmail.com