Välkommen till BRF Styrelsen

 

Viktor Ekblom Ledamot, Ordförande

Ronny Thelander Ledamot, Viceordförande

Helena Boman Ledamot Sekreterare

Donald Johansson Ledamot

Ann-Charlotte Jansson Ledamot

Elizabeth Melander Ledamot

Erik Fohrman Ledamot

Lars Rylin Ledamot, Vicevärd

Maria Major Ledamot

Per-Anders Johansson HSB-representant

Marja Rylin Valberedningen, Sammankallande

Karin Ågren Valberedningen

Eva-Karin Persson Valberedningen

Christer Hafvenstein Revisor