Styrelsen

 

Viktor Ekblom Ledamot, Ordförande

Ronny Thelander Ledamot, Viceordförande

Helena Boman Ledamot Sekreterare

Donald Johansson Ledamot

Ann-Charlotte Jansson Ledamot

Elizabeth Melander Ledamot

Lars Rylin Ledamot, Vicevärd

Maria Major Ledamot

Per-Anders Johansson HSB-representant

Laura Sumanen Suppleant

Fredrik Eriksson Suppleant

Martin Ericson Suppleant

Karin Ågren Valberedningen, Sammankallande

Vakant Valberedningen

Christer Hafvenstein Revisor