Välkommen till BRF Rosendal

Vicevärdstider

Välkommen till vår lokal Rosen ojämna veckor (v.1, v.3 osv.)
Måndagar kl. 17.30-19.00.

Kontakter

Vid akuta problem, som inte kan vänta till kommande vecka, kan vår vicevärd Lars Rylin nås på:
mobil: 0705407445
mail: vicevard.brfrosendal@gmail.com
eller meddelande i Rosens brevlåda.

Om

Rosendal är en stadsdel i Karlskoga som ligger i östra delen av tätorten, belägen norr om Bofors industriområde och gränsande till Sandviken i öster. Stadsdelen består av tidstypiska arbetarbostäder från tidigt 1900-tal. HSB-föreningen bildades 1975 då man tog över fastigheterna från Bofors

Stadgar

Vi använder oss av Normalstadgar-2011-v5

Områdesregler/Kulturmiljöprogram BRF Rosendal

Områdesregler/Kulturmiljöprogram BRF Rosendal 2022-05-18

Information Brf Rosendal

Nyhet

Information

Här är viktig information om vad der är föregler när det gäller P skylten på våra parkeringar.

 

Viktig information till er som går i planer på att sälja er bostad.

Viktigt att ni kontaktar vicevärd för att få ev köpare godkänd som medlem i vår förening. En tillsyn av lägenheten ska göras tillsammans med köparen och säljaren innan medlemskap godkänns.

Rosen

Rosendals bostadsrättsförening har en fin kvarterslokal som även går att hyra för fester & kalas och andra event. Lokalen kostar 400 kr/dygn 200 kr/halvt dygn och det är enbart medlemmarna i föreningen som kan hyra Rosen.

KONTAKTA VISEVÄRDEN FÖR BOKNING

Lars Rylin
Mobil: 0705407445
E-post: vicevard.brfrosendal@gmail.com

Styrelsen

 

Viktor Ekblom Ledamot, Ordförande

Ronny Thelander Ledamot, Viceordförande

Helena Boman Ledamot Sekreterare

Donald Johansson Ledamot

Ann-Charlotte Jansson Ledamot

Elizabeth Melander Ledamot

Erik Fohrman Ledamot

Lars Rylin Ledamot, Vicevärd

Maria Major Ledamot

Per-Anders Johansson HSB-representant

Laura Sumanen Suppleant

Fredrik Eriksson Suppleant

Martin Ericson Suppleant

Karin Ågren Valberedningen, Sammankallande

Vakant Valberedningen

Christer Hafvenstein Revisor