Renoveringar

Balkongrenovering 

Under 2017 så har hus 27, A och B, lägenheternas balkonger renoverats av  Betong24 .

 

Trappslipning och Trappmåling

Under Hösten 2019 och Våren 2020, Kommer samtliga trappor att slipas för att få en jämnare yta.

Under våren 2020 kommer även 25 A-F , 27 A-B Trappväggar att om målas.
Under hösten 2020 och våren 2021 kommer resterande trappväggar att om målas. 19 A-F , 21 A-G , och 23 A-F