Porttelefoni

Under hösten 2017 sättes det in porttelefon i respektive trappingång.

Ytterdörren kommer att öppnas med tillhörande RFID-tag, men det kommer fortfarande
finnas en (1) dörr per huskropp, A ingången, som går att öppna med vanlig nyckel ifall
Passersystemet skulle haverera, nyckeln kommer att administreras av vicevärden på Brf.Haren.

Användarmanual för porttelefon.     Ringa 1707 Användarmanual Swe Rev3

Användarmanual för kortläsare på div dörrar.    Öppna 1100 Användarmanual Swe Rev0