Haren Nytt

Haren Nytt 2018

*   10 st gästparkeringar kommer att göras om till hyrda platser p.g.a brist på parkeringar. Gäller från  2018 06 01

*   Avgiften för lägenhet kommer att höjas med 1% fr.o.m  2018 07 01

*   Det har kommit till styrelsens kännedom att några lägenhetsinnehavare har fått samtal från ”något företag” om att ersätta/byta ut dörr nyckel taggar.
Det är absolut inget som Styrelsen på BRF. Haren har godkänt, utan all Tagg Hantering, utbyte spärr eller nya taggar, utföres av Vicevärden på BRF. Haren.
Inga egen inhandlade eller på annat sätt utbytta nyckeltaggar kommer att godkännas och inprogrammeras i nyckelsystemet.


Haren Nytt 2020

BRF Haren Expeditionen stängt från och med 2020 03 23 och framåt.
Detta pga riskerna med Coronaviruset