Gäst Parkering

Varje lägenhet har ett ”litet” 8 Timmars grönt fri gäst parkerings kort som
skall sättas i vindrutan på den bil som är parkerad.

Behöves längre parkerings tid än 8 timmar så skall vicevärden kontaktas som överlämnar ett speciellt tilläggs tids kort,
som även denna ska läggas väl synlig i vindrutan på den parkerade bilen,
detta speciella parkerings kort ska efter användande lämnas tillbaka till vicevärden.