Sopsortering

I miljöstationerna mellan hus 7-12, 14-20, 21-29 sorteras hushållssopor (bränbart) och matavfall.

I återvinningsstationen ( vid fd panncentralen) sorteras tidningar, plast, metall och pappersförpackningar samt glasförpackningar. Det går även bra att lämna glödlampor, lysrör och batterier.

Sopsortering av Tidningar, Papper och Plast

Sopsortering av Glas och Metall