Välkommen till BRF Löten

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26.

Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k

Det finns också 216 st garage och 196 p-platser

Vicevärd

Billy Fransson

070 – 691 35 60
brfloten649@gmail.com

Postadress:
Brf Löten
c/o Billy Fransson
Lötgårdarna 1
691 35 Karlskoga

Bildarkiv

Föreningsfakta

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26. Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k
Det finns också 216 st garage och 196 p-platser.

Stadgar

Stadgar 2003-368-4

Styrelse

Ordförande Håkan Tholson
Sekreterare Kerstin Karlsson
Ledamot Britt-Marie Silversund
Ledamot Owe Eriksson
Ledamot Lars Andersson
Ledamot Roger Karlsson
HSB representant Johan Röjare

Valberedning

Sammankallande Christer Wallquist
Therese Ekedahl

Revisorer

Ordinarie Ann-Kristin Karlsson

Föreningsstämma

Information

Sopsortering

I miljöstationerna mellan hus 7-12, 14-20, 21-29 sorteras hushållssopor (bränbart) och matavfall.

I återvinningsstationen ( vid fd panncentralen) sorteras tidningar, plast, metall och pappersförpackningar samt glasförpackningar. Det går även bra att lämna glödlampor, lysrör och batterier.

Sopsortering av Tidningar, Papper och Plast

Sopsortering av Glas och Metall