Välkommen till BRF Löten

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26.

Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k

Det finns också 216 st garage och 196 p-platser

Vicevärd

Billy Fransson

070 – 691 35 60
brf_loten@karlskogabredband.se

Postadress:
Brf Löten
c/o Billy Fransson
Lötgårdarna 1
691 35 Karlskoga

Bildarkiv

Föreningsfakta

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26. Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k
Det finns också 216 st garage och 196 p-platser.

Stadgar

Stadgar 2003-368-4

Styrelse

Ordförande Ove Eriksson
Sekreterare Kerstin Karlsson
Ledamot Britt-Marie Silversund
Ledamot Håkan Tholson
Ledamot Virpi Forsebrink
HSB representant Johan Röjare

Valberedning

Sammankallande Christer Wallquist
Ann-Christine Jansson

Revisorer

Ordinarie Ann-Kristin Karlsson

Föreningsstämma

Information

Rotrenovering!

Sopsortering

I miljöstationerna mellan hus 7-12, 14-20, 21-29 sorteras hushållssopor (bränbart) och matavfall.

I återvinningsstationen ( vid fd panncentralen) sorteras tidningar, plast, metall och pappersförpackningar samt glasförpackningar. Det går även bra att lämna glödlampor, lysrör och batterier.

Sopsortering av Tidningar, Papper och Plast

Sopsortering av Glas och Metall