Välkommen till BRF Löten

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26.

Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k

Det finns också 216 st garage och 196 p-platser

Vicevärd

Billy Fransson

070 – 691 35 60
brfloten649@gmail.com

Postadress:
Brf Löten
c/o Billy Fransson
Lötgårdarna 1
691 35 Karlskoga