Styrelse Räknestickan

Ordförande Christer Ungerdahl                0732629145

Sekreterare Eva Basson                           0737691787

Vice ordförande Peter Olsson                   0725490384

Ledamot Kent Hjortsberg                           0707593562

Ledamot Agneta Vange                               0704738301

Suppleant Hans-Erik Berg                          0767742044

Ledamot utsedd av HSB Per Cavallie

 

Revisor Bertil Skagerstrand                      0706472211

Revisorsuppleant Anette Nilsson             0763754363

 

Vicevärd Bert Lycke                                     0703812141

Telefontid 0900 – 12.00 Måndag – Torsdag