Välkommen till BRF Räknestickan

Adress                                                                                                  

Länsmansgatan  8, 10, 11, 13, 15

Kontaktperson  

Vicevärd Leif  Andersson

 0703812141

 

                                  

 

 

 

 

Styrelse Räknestickan

Ordförande Kenneth Förnell                     0736682090

Sekreterare Agneta Vange                         0704738301

Vice ordförande Stefan Nord                    0705283441

Ledamot Peter Olsson                               0725490384

Suppleant Hans-Erik Berg                         0767742044

Suppleant Christer Ungerdahl                   0732629145

Ledamot utsedd av HSB Anders Nordin

 

Revisor Bertil Skagerstrand                      0706472211

Revisorsuppleant Anette Nilsson             0763754363

 

Vicevärd Leif Andersson                          0703812141

Telefontid 0900 - 12.00 Måndag och Torsdag

Valberedning

Kent Hjortsberg 0707593562

Bengt Jalminger 0703020199