Välkommen till BRF Räknestickan

Adress                                                                                                  

Länsmansgatan  8, 10, 11, 13, 15

Kontaktperson  

Vicevärd Leif  Andersson

 0703812141

 

                                  

 

 

 

 

Styrelse

Ordförande Kenneth Förnell                     0736682090

Sekreterare Agneta Vange                         0704738301

Vice ordförande Eva Basson                      0737691787

Ledamot Kerstin Kihlström                       0736278454

Suppleant Hans-Erik Berg                          0767742044

Ledamot utsedd av HSB Anders Nordin