Styrelse Brf Kyrkoherden

Befattning Namn

  • Ordförande                   Tommy Elfstrand
  • Vice Ordförande           Johan Ingmarsson
  • Sekreterare                   Birgitta Frogner
  • Ledamot                        Klas Ahlstrand
  • Ledamot                        Thea Pisoni Sundahl
  • Ledamot                        Johan Wahl
  • HSB representant          Per-Anders Johansson

Valberedning

Sammankallande           Erik Robertsson och Curt Söderberg