Välkommen till BRF Kyrkoherden

Aktuellt

Kontakta oss

Vicevärdsexpeditionen källarplan Bergsmansgatan 58 A

Expeditionstid: Första tisdagen i varje månad kl.18:00-19:00.

Kontakt med vicevärdarna sker på expeditionstid eller genom att maila eller lägg en lapp i expeditionens brevlåda.

Vicevärdar:

Curt Söderberg tele:073-1586739

Birgitta Andersson:

Styrelse

Ordförande                    Curt Söderberg

Vice Ordförande           Thomas Karlsson

Sekreterare                    Birgitta Andersson

Ledamot                         Sune Karlsson

Ledamot                         Johan Ingemarsson

Ledamot                         Victoria Andersson

HSB representant          Per-Anders Johansson

Valberedning

Sammankallande           Erik Robertsson och Curt Söderberg