Styrelse

Styrelse i brf Centrum Karlskoga

Ordförande:
– Andreas Ahlin
– Vice: Malva Lank

Sekreterare:
– Dan Höijer Stagnell

Ledamöter:
– Johan Waern
– Ingrid Jonsson

Frågor eller meddelande till styrelsen:
– E-mail: brf.centrum@outlook.com
– Postlåda: Hotellgatan 3

Vice värd:
– Roger Sjöborg, tel: 072-7150654
E-mail: roger.sjoborg52@gmail.com