Välkommen till BRF Centrum

Kontakt

Kontakta vice värd Roger Sjöborg, tel: 072-7150 654 eller
e-mail: roger.sjoborg52@gmail.com

Adresser i föreningen: Hotellgat 3 A-B, 4 A-B, 6 A-B, 8 A-B, 10 A-B Bergsmansg 10 A-B