Välkommen till BRF Räknestickan

Adress                                                                                                  

Länsmansgatan                                                                                            8, 10, 11, 13, 15

Kontaktperson  

Vicevärd Leif  Andersson

 0703812141

 

                                  

 

 

 

 

Styrelse

Ordförande Kenneth Förnell              31384, 0736682090

Sekreterare Agneta Vange                 38301, 0704738301

Vice ordförande Bror Axelsson         39284, 0702430968

Ledamot Kerstin Kihlström                40422, 0736278454

Ledamot Eva Basson                         53962, 0737691787

Suppleant Hans-Erik Berg                52044

Ledamot utsedd av HSB Lena Brink 0739532020