Välkommen till BRF Löten

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26.

Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k

Det finns också 216 st garage och 196 p-platser

Vicevärd

Billy Fransson

070 – 691 35 60
brf_loten@karlskogabredband.se

Postadress:
Brf Löten
c/o Billy Fransson
Lötgårdarna 1
691 35 Karlskoga

Bildarkiv

Föreningsfakta

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26. Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k
Det finns också 216 st garage och 196 p-platser.

Stadgar

Stadgar 2003-368-4

Styrelse

Ordförande Ove Eriksson
Vice ordförande Gösta Nilsson
Sekreterare Kerstin Karlsson
Studieledare/ledamot Britt-Marie Silversund
Ledamot Robert Fällman
Ledamot Lars Arkeland
HSB representant Johan Röjare

Valberedning

Sammankallande Christer Wallquist
Ann-Christine Jansson
Bertil Lonnfors

Revisorer

Ordinarie Ann-Kristin Karlsson

Sopsortering

I miljöstationerna mellan hus 7-12, 14-20, 21-29 sorteras hushållssopor (bränbart) och matavfall.

I återvinningsstationen ( vid fd panncentralen) sorteras tidningar, plast, metall och pappersförpackningar samt glasförpackningar. Det går även bra att lämna glödlampor, lysrör och batterier.

Sopsortering av Tidningar, Papper och Plast

Sopsortering av Glas och Metall

TV - Internet - Telefoni

Tuna Kabel-TV kommer att leverera det analoga basutbudet till bostadsrättsföreningen
Löten. Basutbudet ingår i lägenhetsavgiften.
Det analoga basutbudet består av följande kanaler;

Kanal Kanalplats Frekvens
SVT 1 E-06 182,25
SVT 24 S-07 147,25
SVT Barn S-07 147,25
Svt Kunskap E-05 175,25
SVT 2 E-08 196,25
TV 3 E-12 224,25
TV 4 E-09 203,25
Tv sport S-12 259,25
Sjuan S-17 273,25
Kanal 5 S-11 231,25
TV 6 E-07 189,25
TV 8 S-13 245,25
Kanal 9 S-19 287,25
TV 10 S-14 252,25
TV 11 E-11 217,25
Discovery S-18 280,25
MTV S-16 266,25
ATV S-08 154,25
CTV S-09 161,25
Sappa S-06 140,25

Om man bara vill ha det analoga utbudet behöver man inte göra mer än möjligtvis en Kanalsökning vid övergången till Tuna kabel-TV
Vill man däremot även teckna Digital- eller HDTV har Tuna kabel-TV samarbete med Sappa och Boxer och då får var och en teckna detta avtal med aktuell leverantör.
Det går även att teckna Digital- eller HDTV med Canal Digital och Viasat.
Men dessa levererar inte sina kanaler i samarbete med kabeltevenätet. Då får man istället dra en sladd från bredbandsuttaget, som Karlskoga Stadsnät monterade, och till sin TV. Även dessa får var och en teckna med leverantören

Information från Karlskoga Stadsnät

Tjänsteutbud 2013-01
HSB - Vad behöver jag göra