Välkommen till BRF Traktorn

Kontakt

Vicevärd :Raimo Motin Tel 073 9930 756.Epost adress hsbtraktorn@gmail.com

EXPEDITION TRAKTORN
Kamratstigen 4 (södra gaveln)
Tel : 0586 32524

Adresser i föreningen: Såningsvägen 2, 4 A-B, Kilstavägen 1 A-C, Kamratstigen 2 A-B,4 A-B,6 A-C