Föreningsfakta

Föreningens fastigheter Skogen 18, Skogsåsen 20, Skogsäng No 1 Skogsäng Sö 9 byggdes år 1909, 1918, 1929 och ombyggdes år 1977-78.

På fastigheten finns det  7 bostadshus med tillsammans 42 ingångar med adresserna Noravägen 16 A-F, 20 A-F, 26 A-F, 21 A-F, 23 A-F, 25 A-F, 27 A-F.

Föreningens bostäder fördelar sig enligt följande:
18 st   3 r o k    75 m²
8 st     3 r o k    82,5 m²
16 st   3 r o k    95,5 m²

Totalt 42 st  bostäder och 42 st garage.

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar.