Bra att veta.

Första tisdagen i månaden kan man lägga ut tidningar utanför porten , är det en röd dag så kommer dom tisdagen därpå.

Spis fläkten i lägenheterna tillhör föreningen och får ej bytas utan att kontakta oss.

Gymmet är bara för medlemmarna i HSB Reparatören.