Styrelse

Styrelse efter årsmötet 2021

Post Namn Adress
Ordförande Ronny Arkelius Drostvägen 14a
Vice ordförande Torbjörn Melin Drostvägen 14a
Sekreterare Britt-Marie Arkelius Drostvägen 14A
Ledamot Susanne Larsson Drostvägen 14a
Ledamot Tomas Eriksson Drostvägen 14c
Ledamot Stig Sundh Dobervägen 13a
HSB Representant Marianne Karlsson

Medlemsinflytande

Som medlem kan du påverka föreningen genom att motionera till den ordinarie föreningsstämman samt föreslå och välja styrelseledamöter.
Motioner lämnas till styrelsen senast sista februari. Man kan få hjälp med att utforma motionen.

Den ordinarie föreningsstämman hålls senast under juni månad.
På stämman lämnas en rapport om föregående års verksamhet och ekonomiska resultat. Stämman väljer styrelse och revisorer samt behandlar inkomna motioner.
På föreningsstämman har alla medlemmar yttrande- och rösträtt.