Välkommen till BRF Missionären

Kontakt

Kontakta Vicevärd

Jan Sjögren072-721 75 39 eller hsb.missionaren@outlook.com

Adresser i föreningen: Filipstadsvägen 19 A – D och Boåsvägen 25 A – D

Postadress: Box 191, 691 24 Karlskoga
Expedition: Filipstadsvägen 19C (källare)

Styrelsen

Ordförande

Ingrid Johansson

Sekreterare 

Anna Fridholm

Ledamöter     

Christina Sundqvist

Rolf Remmelg

Nicklas Källström

Kalle Backman

Informationsansvarig

Kerstin Sjögren