Välkommen till BRF Styrelsen

  • Ordförande -Tarmo Pykälämäki
  • Sekreterare-Bengt-Åke Lunvall
  • Ledamot – Stefan Eriksson
  • Ledamot – Lars Södergren
  • Ledamot – Erik Andersson
  • HSB-ledamot – Lennart Larsson

Vill du kontakta oss?
Mejla styrelsen
Brev: I blå postlådan, hus 6A