Föreningsfakta

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26. Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k
Det finns också 216 st garage och 196 p-platser.

Stadgar

Stadgar 2003-368-4

Styrelse

Ordförande Håkan Tholson
Sekreterare Kerstin Karlsson
Ledamot Britt-Marie Silversund
Ledamot Owe Eriksson
Ledamot Lars Andersson
Ledamot Roger Karlsson
HSB representant Johan Röjare

Valberedning

Sammankallande Christer Wallquist
Therese Ekedahl

Revisorer

Ordinarie Ann-Kristin Karlsson