Föreningsfakta

Föreningens fastigheter Löten 1, Löten 2 byggdes år 1969-72. På fastigheten finns 7 bostadshus med tillsammans 26 trapphus med adresserna Lötgårdarna 1-26. Föreningens 189 bostäder fördelar sig enligt följande:
99 st 2 r o k
78 st 3 r o k
12 st 4 r o k
Det finns också 216 st garage och 196 p-platser.

Stadgar

Stadgar 2003-368-4

Styrelse

Ordförande Håkan Tholson
Sekreterare Kerstin Karlsson
Ledamot Patrik Petersson
Ledamot Lars Gunnar Nilsson
Ledamot Lars Andersson
Ledamot Roger Karlsson
HSB representant Linda Wahlström

Valberedning

Sammankallande Christer Wallquist
Therese Ekedahl

Revisorer

Ordinarie Ann-Kristin Karlsson