Välkommen till BRF Styrelsen

Den nuvarande styrelsens består av:

Ordförande Martin Ericsson

Vice ordförande Pia Skoda

Sekreterare Gunilla Madsen

Ledamot Olaf Vallby

Ledamot Sara Hannula

Suppleant Fredrik Borsch

HSBs representant Per-Erik Forsmark