Välkommen till BRF Styrelsen

Den nuvarande styrelsens består av:

Ordförande Jussi Lehtoniemi

Vice ordförande Sara Hannula

Sekreterare Christer Nälemark

Ledamot Christina Jakobsson

HSBs representant Per-Erik Forsmark