Välkommen till BRF Lärkan

Kontakt

Expeditionen är öppen måndager kl 17.00 – 18.00

Vicevärdar är Michael Therus och Björn Bergström. Kan nås på mobilnr 070-5476003

Adresser i föreningen: Bangatan 2, 4A, 4B, 4C, 6, 8A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C, 10D