Välkommen till BRF Hammarn

Kontakt

Kontakta Lennart Johansson på 0586-390 24, 0707-44 46 04 eller probero@telia.com

Adresser i föreningen: Sandviksvägen 13 och Bergmästarevägen 5 A-B

Postadress:  Bergmästarevägen 5A, 69152 Karlskoga