Sammanträde, medlemmar som ej erhållit lägenhet.

fredag 27 maj
18:00
HSB kontoret Mellanåsgatan 22-24

Kallar medlemmar, som ej erhållit lägenhet i HSB bostadsrättsförening till sammanträde.

Torsdagen den 27 maj 2021, kl. 18.00 på HSB kontoret Mellanåsgatan 22-24

Anmälan senast 24 maj till hsb@hsbkarlskoga.se

Dagordning:

  • Val av ombud till HSB Karlskoga-Degerfors fullmäktige.
  • Information om HSB-föreningen.
Anmäl dig här Se alla nyheter