Kurs nyvalda i styrelsen

onsdag 14 september
18:00 - 21:00
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

  • Om HSB
  • Vad är en bostadsrättsförening
  • Föreningsstämman
  • Styrelsens roller och ansvar
  • Styrelsens arbetsformer
  • mm

Denna kurs riktar sig till nyvalda i styrelse, revisor och valberedning.

Kursavgift:    700,-/deltagare + moms

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 30 aug 2022.

Anmälan är bindande.

Se alla nyheter