Kurs valberedning/styrelse – Inställd

onsdag 19 januari
18:00 - 21:00
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Eftersom smittspridningen verkar öka har vi valt att ställa in denna kurs tillsvidare. Vi återkommer med nya datum.


Valberedningen har en mycket viktig uppgift i bostadsrättsföreningen, valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag som skall väljas på föreningsstämman. En väl förberedd och välfungerande valberedning är ofta en förutsättning för en väl fungerande föreningsstyrelse.
Denna utbildning riktar sig även till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Speciellt till de bostadsrättsföreningar som inte har ngn valberedning idag.

Hur valberedaren lägger upp sitt arbete, vilka är valbara och valberedningens roll på föreningsstämman är några av de frågor som behandlas under mötet.

Kursavgift:    700,-/deltagare + moms

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 4 januari 2022.

Anmälan är bindande.

Se alla nyheter