Kurs Valberedning och styrelse

torsdag 24 november

Valberedningen har en mycket viktig uppgift i bostadsrättsföreningen, valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag som skall väljas på föreningsstämman. En väl förberedd och välfungerande valberedning är ofta en förutsättning för en väl fungerande föreningsstyrelse.
Denna utbildning riktar sig även till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Speciellt till de bostadsrättsföreningar som inte har ngn valberedning idag.

Hur valberedaren lägger upp sitt arbete, vilka är valbara och valberedningens roll på föreningsstämman är några av de frågor som behandlas under mötet.

Kursavgift:    700,-/deltagare + moms

Anmälan sker till egna styrelsen.

 

Se alla nyheter