Kurs – Styrelsens ansvar och uppgift

onsdag 13 november
18:00 - 21:00
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Genomgång av lagar och stadgar, styrelsens ansvar, vem gör vad i styrelsen, hur och när tas beslut, nya medlemmar, kontroll, sekretess.

Denna kurs riktar sig till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, valberedare, vicevärdar samt HSB-ledamöter.

Kursavgift: 700,-/deltagare + moms

PLATS: Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 30 oktober 2019.
Anmälan är bindande.

Anmäl dig här Se alla nyheter