Kurs Revisor

torsdag 23 november
18:00 - 20:30
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

En grundkurs för styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer. Vi går igenom hur demokratin i föreningen fungerar (stämman, vem som är valbar, jäv mm) styrelsens respektive revisorernas ansvar och arbetsuppgifter, protokollskrivning mm. Vi kommer även in på områden som underhåll, budget och likviditet.

Denna kurs riktar sig till nyvalda i styrelse, revisor och valberedning.

Kursavgift:    700,-/deltagare + moms

PLATS:         Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 16 nov 2023.

Anmälan är bindande.

Se alla nyheter