Kurs – Ordförande och sekreterare

onsdag 11 september
18:00 - 21:00
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Syftet med denna utbildning är att ge, effektivare styrelsearbete för möjlighet till bättre planering, mötesteknik och utveckling av styrelsen och förtroendevalda.

Kursavgift: 700,-/deltagare + moms

PLATS: Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 28 augusti 2019.
Anmälan är bindande.

Anmäl dig här Se alla nyheter