Kurs – Nyvalda i styrelsen

torsdag 12 september
18:00 - 21:00
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Att ge nyvalda en god kunskap om HSB:s historia, organisation, federationen, varumärke, kooperationen.

Denna kurs riktar sig till nyvalda i styrelse, revisor, valberedning, fritidskommitté etc.

Kursavgift: 700,-/deltagare + moms

PLATS: Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 28 aug 2019.
Anmälan är bindande.

Anmäl dig här Se alla nyheter