Kurs – Läsa/tyda stadgar

torsdag 14 november
18:00 - 21:00
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Syftet med denna utbildning är att ge, ökad kunskap om stadgarnas roll för styrelser och medlemmar

Denna kurs riktar sig till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, valberedare och HSB- ledamöter

Kursavgift: 700,-/deltagare + moms

PLATS: Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 30 oktober 2019.
Anmälan är bindande.

Anmäl dig här Se alla nyheter