Kurs förtroendevald revisor/styrelse – Inställd

onsdag 12 januari
18:00 - 20:30
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Eftersom smittspridningen verkar öka har vi valt att ställa in denna kurs tillsvidare.


En grundkurs för styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer. Vi går igenom hur demokratin i föreningen fungerar (stämman, vem som är valbar, jäv mm) styrelsens respektive revisorernas ansvar och arbetsuppgifter, protokollskrivning mm.

Vi kommer även in på områden som underhåll, budget och likviditet.

Kursavgift:    700,-/deltagare + moms.

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 4 januari 2022.

Anmälan är bindande.

Se alla nyheter