Föreningsstämma 2024

torsdag 13 juni
18:00
Mötesplats Alfred Nobel

Föreningsstämman är inbokad 13 juni kl 18.00 vid Mötesplats Alfred Nobel.

Valberedningen

Inför stämman finns bifogat dokument från valberedningen.

Dokumentet hämtas i våra dokument under stycket valberedning

Motioner

Enligt § 13 i HSB-föreningens stadgar utgår motionstiden den 30 april. De föreningar som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträdet skall skriftligen anmäla ärendet till HSB Karlskoga-Degerfors styrelse före april månads utgång.

Se alla nyheter