Informations- och budgetkonferens

tisdag 5 november
18:00
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10, Karlskoga

Välkommen till budgetkonferens 5 november kl 18:00 på Mötesplats Alfred Nobel

Härmed kallas ordförande, vicevärd eller annan förtroendevald (max 3 personer) till informations- och budgetkonferens.

 

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar kommer och pratar om vad man ska tänka på när man renoverar.

 

Budget 2020

Malin Sandberg och Johan Röjare kommer att informera lite inför budgeten 2020.

Vi avslutar kvällen med att dela ut respektive förslag på budget samt bjuder på fika. Originalet av budgetförslaget samt svarsblanketten ska sedan lämnas in till kontoret senast fredag 29 november.

 

Anmälan

För att få en uppfattning om hur många som önskar kaffe och smörgås under konferensen, maila Linda Wahlström senast 29 oktober 2019. Skriv vilka som kommer och vilken förening ni tillhör. OBS att vi inte tar emot anmälan per telefon.

 

Välkomna!

Anmäl dig här Se alla nyheter